Ekaamex.pl

EKAAMEX - SERVICE · INWESTORSTWO ZASTĘPCZE · NADZORY BUDOWLANE · PROJEKTOWANIE · ZARZĄDZANIE · EKAAMEX - SERVICE

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przedstawiam Państwu firmę „EKAAMEX-SERVICE”, której historia bierze swój początek w 1988 roku, kiedy rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Usług Techniczno-Handlowych „EKAAMEX” spółka z o.o. w Kielcach. Po kilkuletnim okresie zdobywania doświadczeń i ugruntowania swojej pozycji na rynku krajowym w roku 1997, P.U.T.H. „EKAAMEX” spółka z o.o. zostało przekształcone w firmę „EKAAMEX-SERVICE”.

Celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa w zakresie inwestorstwa zastępczego nadzorów budowlanych, ekspertyz technicznych oraz projektowania. Staramy się przede wszystkim sprostać życzeniom naszych klientów, tak aby spełniały wymogi polskich i europejskich norm oraz przepisów, maksymalnie eliminując biurokratyczne uciążliwości. Prowadzimy pełną obsługę procesów budowlanych, począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie włączyć się do realizacji na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Od 2000 roku posiadamy licencję państwową w zakresie zarządzania nieruchomościami, a od 2007 również licencje w zakresie pośrednictwa w handlu i obrocie nieruchomościami. Swoim doświadczeniem i zaangażowaniem dążymy zawsze do usatysfakcjonowania naszych klientów, a dobre referencje z wykonanych oraz realizowanych i zarządzanych obecnie obiektów są najlepszymi dowodami naszej rzetelności zawodowej.

 

Ladies and Gentlemen

It is a great pleasure for me to present „EKAAMEX-SERVICE”. The history of that company has its beginning in the year 1988, when the Technical and Commercial Service Company „EKAAMEX” in Kielce started its activity. After a few years of gaining experience and maintaining its position and market in the year 1997, TCSC „EKAAMEX” was transformed into  „EKAAMEX-SERVICE”, as it is today.

The aim of our activity is an overall service in the field of surrogate investment builder supervision, technological expertise and designing. First of all, our concern is to satisfy our clients, so we do everything to fulfill the requirements of Polish and European norms and regulations with maximum elimination of bureaucracy. We offer the full service of builder process from getting a permission to start the builder process to getting a permission for using new facilities. If you only wish we may join the project on any stage of builder process.

Since the year 2000 the firm had also the state licence in the field of real estate management including commercial real estate. With the help of our experience and commitment we are constantly striving to satisfy our costumers. Several already completed and those being currently implanted projects have earned us positive references which are the best proof of our professional credibility.

Andrzej Pacanowski